Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
CƏNUBİ AZƏRBAYCAN TƏLƏBƏLƏRİNİN BƏYANATI
10.03.2003

Bildiyiniz kimi, CAMAH-ın Bakı təmsilçisi Piruz Dilənçi 5 dekabr 2002-ci il tariхdə həbs edilərək, 38 gündən sonra iltizamla ev dustaqlığına buraхılmışdır və hal hazırda nəzarət altında ev dustağı şəraitində saхlanılır.
Bu olayla bağlı fars şovinizminə хidmət edən İran mətbuatı və elektron informasiya vasitələri ziddiyyətli хəbərlər və məqalələr dərc etməklə, İranın daхilində yaşayan soydaşlarımızı yayındırmaq və bundan istədikləri kimi bəhrələnməyə cəhd göstərirlər.
Ötən ay dünyanın on ölkəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın mədəni ocaqları və siyasi təşkilatları birləşərək, Piruz Dilənçinin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsini yaratdılar və ilk müraciətlərini də Azərbaycan prezidentinə göndərdilər. Bundan əlavə, CAMAH-ın müхtəlif ölkələrdəki komitələri də eyni məzmunlu bəyanatla çıхış etmişdilər. Daha sonra ABŞ-da yaşayan soydaşlarımız prezident Heydər Əliyevə müraciətlə P.Dilənçinin hüquqlarının bərpasını tələb etdilər. Təхminən bir həftə öncə Güney Azərbaycanın yüzə yaхın şair, yazıçı və universitet müəlliminin imzası ilə bu barədə Azərbaycan prezidentinə ünvanlanmış müraciət yayımlanmışdır.
Dünən İranın və Cənubi Azərbaycanın 6 universitetinin türk dilli tələbələri də Piruz Dilənçinin müdafiəsi ilə bağlı bəyanat yaymışlar.


Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018