Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
TƏLƏBƏLƏR MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASINA MÜRACİƏT EDİR
23.07.1999

Tələbələrin Seçilmiş Şurasının 4-cü bəyanatı yayııldı. Bəyanatda Şura qurultayının keçiriləcəyi və yeni qərarların qəbul ediləcəyi qeyd olunur. Bəyanat müəllifləri həmçinin ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasından həbsdə olan tələbələrin azadlığa buraхılmasını tələb etmişlər. Onlar bildirirlər ki, Ettelaat məmurları həbsdə olan tələbələrə ağır işkəncələr verərək, əvvəlcədən hazırlanmış «Etiraf» vərəqələrinə qol çəkdirirlər. Bəyanatda tələbələrin istəklərinin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə, rejim rəhbərlərinin hadisə ilə bağlı gizli saхlanılan əməllərini ifşa edəcəklərini vəd edirlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, həbsdə olanlara qarşı işkəncə və təzyiqlər, Təbrizdə daha da güclü və ciddi bir formada həyata keçirilir.


Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018