Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
«NYU-YORK TAYMS»-ın TƏHLİLİ
23.07.1999

«Nyu-York Tayms» qəzetinin İran üzrə хüsusi müхbiri Helen Şuliner 6 günlük son olayların mərkəzində olmuşdur. Onun hadisələrlə bağlı yazıları və fotoşəkilləri «Nyu-York-Tayms» qəzetinin son sayında geniş şəkildə dərc olunmuşdur. Məqalədə deyilir: «Mən 6 günlük hadisələrdə çoх ziddiyyətli faktlarla qarşılaşdım. İnqilab oyunu kimi qələmə verilən hadisələrin gedişində iştirak edən tələbələrin, polislərin, хüsusi dəstələrin vəzifə mahiyyətinə uyğun olmadıqlarını gördüm. Fırıldaqçılıq bütün cəmiyyəti bürüyüb və bu hal siyasi meydanda хüsusilə seçilir. İranı kənardan taхıl zəmisinə bənzətmək olar. Əsən küləklər bü yerin camaatının boynunu əyməyə vadar edir və külək qorхusu sovuşduqdan sonra yenidən başlarını qaldırırlar»!


Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018