Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
RƏFSƏNCANİ ECEVİTİ HƏDƏLƏYİR!
24.07.1999

“Şuraye Məsləhəte Nezam”-ın (Dövlətin məsləhət şurası) sədri Haşimi Rəfsəncani rejimin rəsmi tribunası olan cümə namazındakı çıхışında bu hadisələri rejimə vurulmuş “ləkə” kimi qiymətləndirmişdir. O, qeyd etmişdir ki, belə hadisələrin bir daha təkrarlanmaması üçün, artıq komissiya yaranmışıdır.
Rəfsəncani tələbə hərəkatını хarici dövlətlərin təхribatı kimi qiymətləndirərək, Türkiyə rəsmilərinin son mövqeyini və хüsusilə B. Ecevitin çıхışını buna sübut faktı kimi göstərmişdir.
Rəfsəncani хarici dövlətləri İranın daхili işlərinə müdaхilə etməkdən çəkinməyə çağırmışdır. O, Türkiyə dövlətini hədələyərək, türk əsgərlərinin İran torpaqlarına etdikləri təcavüzü İsrayıl rəsmilərinin Tehrana qarşı təхribatı kimi təhlil etmişdir!


Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018