Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
BELƏ HƏYATA NİFRƏT !
Abbas Bariz

Nə aya bağlıyam, nə günə bağlı,
Nə yerdən razıyam, nə göydən razı,
Bəxti qara gəlmiş şum bir insanam,
Kainat hamısı düşməndir mənə.

Gözümü zillərəm gecələr aya,
Qoyaram dərdimi ayla ortaya,
Dərdimi saydılar, gəlmədi saya,
Öz saysız dərdim də heyrandır mənə.

Qanadım yox uçam asmanlara,
Yol tapam göydəki kəhkişanlara,
Çatsaydı əlləri söz qananlara,
Deyərdi bəxt evim zindandır mənə.

Nə bahar istərəm, nə çəmən, nə gül,
Nə gül sevdasıyla sevinən bülbül,
Tikana çevrilir gözümdə sünbül,
Bu pislik bilmirəm hardandır mənə.

Xoş günə həsrətəm bu taleyimdən,
Bilmirəm nə gündə yaranmışam mən,
Altmış il dünyada fəlakət çəkən-
Deməzmi bədbəxtlik ünvandır mənə ?!

Gözümün qan yaşı demə Arazdır,
Araz bu qan yaşım yanında azdır,
Yoxsul insan kimi bəxtim nasazdır,
Bu qara bəxtimdə çoxdandır mənə.

Yaltaqlıq etmədim, olmadım mallı,
Öpmədim əl, olam cahlı-calallı,
Dərin fikirlərim, uzun xəyallı,
Fikrim dərinlikdə ümmandır mənə.

Haçan ki, eşqimin yanar ocağı,
Nur ilə doldurar bu bur-bucağı,
Olanda məskənim dağ-daş qucağı,
Hər yer bir rövzeyi rizvandır mənə.

Bariz, həyat yolu çuxurdur, çala,
Bu yolun yolçusu gərək mərd ola,
Min il bundan sonra olan macəra,
Sənə gizlindirsə, əyandır mənə.

Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018