Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
CƏNUBİ AZƏRBAYCAN MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATININ
MƏRAMNAMƏ VƏ NİZAMNAMƏSİ
South Azerbaijan Flag - Guney Azerbaycan Bayraqi

CAMAH 1991-ci ildən qeyri mütəşəkkil, 1994-cü ildən isə mütəşəkkil halda öz fəaliyyətinə başlamışdır.
Hazır nizamnamə və məramnamə 16 may 1994-cü il tarixdə CAMAH-ın ikinci qurultayında qəbul edilişdir.GİRİŞ

Keçmişdə “Məmaleke məhruse” yəni (Qorunan məmləkətlər), indi isə İran adlanan kiçik imperiyada fars şovinizminin yaratdığı istibdad rejimi höküm sürür. Say etibarı ilə farslardan neçə dəfə çox olub, İran əhalisinin təxminən yarısını təşkil edən 30 milyon Cənubi Azərbaycan türklərini beynəlxalq qanunlarda təsbit edilmiş bütün hüquqlardan, o cümlədən doğma dilində təhsil almaq, öz ədəbiyyatından, mədəniyyətindən, incəsənətindən istifadə etmk, onu inkişaf etdirmək imkanlarından məhrum edərək, kütləvi farslaşdırma siyasəti aparırlar. Bu məqsədə nail olmaq üçün İran rejimi Azərbaycan torpaqlarını ostanlara parçalayaraq, başqa milli ərazilərlə birləşdirir və öz milli hüquqlarını müdafiəyə qalxan Cənubi Azərbaycan türklərini müxtəlif üsullarla kütləvi terror edir. Bu səbəblərdən indiyədək yüz minlərlə Cənubi Azərbaycan türkü başqa ölkələrə mühacirət etmiş və etməkdədir.
Cənubi Azərbaycan türklərinin milli və şəxsi azadlığına nail olmağı qarşıda məqsəd qoyan Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı (CAMAH) öz fəaliyyətini bu məqsədin gerçəkləşməsinə tabe edir.

        CAMAH-ın NİZAMNAMƏSİ                          CAMAH-ın MƏRAMNAMƏSİ


Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018