Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
ƏSLİNİ DANDIN !
(Satira)
Xeyrullah Saplaq

Yastı-yapalaq farsca danışmaqda nə gördün?!
Ey Babəkin övladı, neçün əslini dandın?!
Uydun yaramazlar felinə, oldun oyuncaq,
Ancaq nə bilim, bəlkə də Afşindən utandın!

Hərzə su kimi hər yetənin arxına axdın,
Türkün gözünə cəbr ilə yad gözlüyü taxdın,
Şimşək olalı, öz kökünü atəşə yaxdın,
Əfsus ola ki, tarixi sən tərsinə qandın!

Türkün ulusu bir qocaman canlı çinardı,
Ulduz kimi parlaq bu elin keçmişi vardı,
Biz dağ olalı, özgəsi bir məhrə divardı,
Dağdan çevirib üz, niyə divarə dayandın?!

Aç tarixi, bu eldə olan qeyrətə bir bax,
Tomrus anada dalğalanan cürətə bir bax,
Qorqud baba, Səttar atalı millətə bir bax,
Biganələrin töhmətinə yoxsa inandın!

Biganə bizə məkr ilə töhmət daşı atdı,
Bir iddə çaşıb, özlüyünü özgəyə satdı,
Alçaltdı özün, özgələri ərşə ucaltdı,
Söylə görəlim böylə satışda nə qazandın?!

Tarixdə şərafətlə boyanmış izimiz var,
Meydanda bükülməz qolumuz, sərt dizimiz var,
Şöhrətli Bakı, şanlı gözəl Təbrizimiz var,
Axır, a gülüm, sən niyə baxdıqca usandın!

Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018