Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
QURTULUŞ ATƏŞİ
Yəhya Şeyda


Qəfəsdə qanadı sınmış bir quşam,
Varlığım dağ-daşa, çölə bağlıdır.
Yaşaram gələcək bahar eşqinə,
Həyatım çəmənə, gülə bağlıdır.

Qəfəsdə olsam da, kəsilməz səsim,
Sönməz bu qəfəsdə eşqim, həvəsim,
Öləndə, deyəcək bu son nəfəsim:
Ürəyim bir şirin dilə bağlıdır.

Qurtuluş atəşi qəlbimdə yanır,
Düşdükcə yadıma, şam tək odlanır,
Ariflər Bu sözü demədən qanır:
Yıxılmaz hər kəs ki, elə bağlıdır.

Şeydayam, torpağa, vətənə vurğun,
Bülbül tək bahara, çəmənə vurğun,
Göllərə, güllərə, gülşənə vurğun,
Ürəyim saz kimi telə bağlıdır.

Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018