Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
DİLİM MƏNİM!
Xalq şairi Söhrab Tahir


İnqilabın dodaqları arasında
Alov saçan dilim mənim!
Azadlığın qapısını,
1920-də,
1946-da,
Tay-tay açan dilim mənim!

O qılıncın tiyəsinə,
O anamın nəğməsinə,
Bələklənib gülən dildir!

Qızılgülün,
Axar suyun,
Hər bir xalqın,
Hər bir dilin,
Öz dilini bilən dildir!

Mənə döyüş sənətini, 
Öyrətmişdir o hər zaman.
Fizulinin, Səttarxanın
Ağzındakı dilə qurban,
Dilindəki dilə qurban!

O susarkən ayaqlanıb,
O vuruşub, parlaqlanıb,
Öz döyüşgən qüruruyla
Əbədiyyət olub dilim!

Qılıncların yarasından,
Mərmilərin qəlpəsindən, parasından,
Döyüş nişanı alıb dilim!

Ver dilimi, al canımı!
Mən ölmərəm dilim olsa!
Ver dilimi, tök qanımı!
Mən yaşaram dilim olsa!
Ver dilimi, al gözümü!
Mən görərəm dilim olsa!
Çünki tarix yazmamışdır,
Ölüm adlı söz dəilimə!
Mən anamı, mən atamı, mən balamı-
Qurban verrəm öz dilimə!

Gərək qəzəb, gərək döyüş-
Nidasıyla dola dilim!
Başqasının əlində yox,-
Öz ağzımda ola dilim!
Ancaq dilim qadağandır-
Öz yurdumda bilən mənim! 
Ağzımdakı halqa-halqa
Şaqqıldayan zincirlərdir,
Dəmir olub, zincir olub dilim mənim!

Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018