Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
CAMAH ANALİTİK İNFORMASİYA MƏRKƏZİNİN
STATİSTİK MƏLUMAT (1999)

Bu gün İran adlanan coğrafi birləşmənin daxilində yaşayan əhalinin əksəriyyətini təşkil edən türklər, rəsmi Tehran tərəfindən «əqəlliyyət» (azlıq) adlanaraq həmişə içtimai və milli təzyiqlərə məgruz qalmışdır.
İran türkləri hətta ölkənin konstitusiyasında «azlıqlar» üçün nəzərdə tutulmuş hüquqdan da məhrumdurlar. 
Son vaxtlar CAMAH-ın Analitik İnformasiya mərkəzi rəsmi Tehranın həmişə gizlətməyə çəhd göstərdiyi İran əhalisi barədə statistik mə'lumatı əldə etməyə nail olmuşdur.
Aşağıda göstərilənlərə əsasən Türklər bu günkü İran əhalisinin çoxluğunu təşkil edir:

1. Azərbaycan türkləri: 29. 000 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 41.42 %
2. Qaşqay türkləri: 2. 000 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 2.85%
3. Türkmənlər: 3. 000 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 4.28%
4. Farslar və ona mənsub etnik qruplar: 22. 000 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 31.42 %
5. Kürdlər: 7.500 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 10.71%
6. Ərəblər: 3.500 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 5.00 %
7. Bəluçlar: 2.400 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 3. 42 %
8. Yəhudilər, Suranilər, Zərtüştilər və Ermənilər: 600 000 nəfər, ölkə əhalisinə nisbət 0.85 %

İzah(1):
Yuxarıdakı göstəricilərdə türkdilli vətəndaşların sayının üst-üstə 34. 000 000 nəfər olaraq, İran əhalisinin 48. 57 %-ni təşkil etdiyi məlum olur.
İzah(2):
Talış, Gilək, Tat, Bəxtiyari, Lor və sairə farslara mənsubdur.

Qeyd:
İranın Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi mə'lumata görə ölkə əhalisinin sayı 2003-cü ilə qədər 15. 000 000 nəfər artacaq. Həmin mə'lumatda deyilənə görə İran dünya ölkələrinin əhalisinə nisbət indeksləşdirlmiş formada 19. 000 000 nəfər gənclə dünyada 3-cü ən çox gənci olan yeri tutur.


Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018