Azərbaycan türkcəsində | English version | فارسی / عرب اليفباسی ايله  
CAMAH
CAMAH

Video arxiv
CAMAH-ın piketləri, TV kanallarından xəbərlər, canlı müsahibələr və saatlarla video filmlər
Təşkilat
İzah
Nizamnamə
Məramnamə
Xəbər arxivi
CAMAH-ın 10 illik xəbər arxivi Güney Azərbaycanın mövcud ən böyük xəbər mərkəzi olaraq, eyni ilə xidmətinizdə
Ədəbiyyatı
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şairlərin yaradıcılığından parçalar
Qarabağ
2002-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə hazırlıq kampaniyasına qatılanların siyahısı
Foto arxiv
Foto arxivimizdən nümunələr
Bakı
Bakinin hava durumu
CAMAH-ın XƏBƏR ARXİVİNDƏN

CAMAH-ın on ildən artıq təşkilati fəaliyyət və mübarizəsini əks etdirən bir çox görüntülü, səsli və yazılı sənəd və materiallar mövcuddur. Onların bir hissəsi təşkilatın məxfi və sirri məsələlərinə aid olduğu üçün, təbiidir ki, burada açıqlanmayacaq.
Lakin CAMAH Analitik İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən neçə il ardıcıl və operativ formada tənzimlənərək Azərbaycan Respublikasının xəbər servisləri, televiziya kanalları və mətbuatına təqdim edilmiş minlərlə xəbəri arxivimizdə araşdırdıq. Belə qərara gəldik ki, birbaşa və ya dolyısı ilə CAMAH-a və cənubdakı hərəkata aidiyyəti olan xəbərləri seçib, burada sizə təqdim edək.
Bir daha xatırladırıq ki, bu xəbərlər, üzərində göstərilən tarixlərdə mətbuatda yayımlanmışdır. Burada isə heç bir dəyişiklik aparmadan, eyni ilə dərc edilir. 


TARİX
MÖVZU BAŞLIĞI
05.10.1994 CAMAH rəsmiləri Piruz Dilənçi və Aslan Xalidi Azərbaycan prezidenti və xalqın qarşısında çıxış etdilər
11.10.1994 "Keyhane-Həvayi" qəzeti: "Piruz Dilənçi və Aslan Xalidinin Azərbaycan prezidentinin qarşısındakı çıxışına qarşı İran dövləti etiraz notası verdi"
oktyabr 1994 İRAN PREZİDENTİ HAŞİMİ RƏFSƏNCANİ CAMAH NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ÇIXIŞINA QARŞI HEYDƏR ƏLİYEVƏ NARAZILIĞINI BİLDİRDİ
10.07.1996 «ZAMAN» Qəzetindən: SÖHRAB TAHİR VƏ PİRUZ DİLƏNÇİNİN MƏTBUAT KONFRANSI
03.09.1996 «Yeni Müsavat» qəzetindən: PİRUZ DİLƏNÇİ İRANA QAYTARILACAQMI?
10.09.1996 «Hüriyyət» Qəzetindən: İRAN PİRUZ DİLƏNÇİNİN TUTULUB TƏHVİL VERİLMƏSİNİ TƏLƏB EDİR
17.02.1997 «Hürriyyət» qəzetindən: DOKTOR ÇEHREQANİ YENİDƏN HƏBS OLUNDU
1997 «Müxalifət» Qəzetindən: AZƏRBAYCAN-İRAN: SAXTA MÜNASİBƏTLƏR!
09.06.1998 «Müxalifət» qəzetindən: TƏBRİZ MÜCAHİDLƏRİNƏ AZADLIQ !
16.02.1999 KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ
19.02.1999 PİRUZ DİLƏNÇİ QƏZETDƏ SÖYLƏDİKLƏRİNİ MƏHKƏMƏ QARŞISINDA BİR DAHA TƏSDİQLƏDİ
09.03.1999 PİRUZ DİLƏNÇİ PROKURORLUĞA ÇAĞIRILIB
31.03.1999 AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASININ VƏ BÜTÖV AZƏRBAYCAN BİRLİYİNİN SƏDRİ HÖRMƏTLİ ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏY !
01.04.1999 DOKTOR MAHMUDƏLİ ÇEHRƏQANİNİN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
05.04.1999 MAHMUDƏLİ ÇEHRƏQANİNİN HÜQUQLARIN MÜDAFİƏ KOMİTƏSİNİN TƏŞƏBBÜS QRUPU İCLASININ 3 Nömrəli PROTOKOLU
09.04.1999 İranın Bakıdakı Səfirliyi qarşısında CAMAH tərəfindən keçirilən piketin QƏTNAMƏSİ
Aprel 1999 CAMAH MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI
08.07.1999 “SALAM” QƏZETİNİN QALMAQALI
08.07.1999 TƏLƏBƏLƏRİN MİTİNQİ
09.07.1999 PREZİDENT XATƏMİNİN TƏLƏBƏLƏRƏ MÜRACİƏTİ
09.07.1999 MİTİNQ
09.07.1999 TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ BƏYANATI
09.07.1999 TEHRAN TƏLƏBƏLƏRİNİN TƏLƏBLƏRİ
10.07.1999 ÜMUMİ MƏLUMAT
10.07.1999 MÜXALİF CİNAHLARIN MÜVAFİQ BƏYANATI
11.07.1999 DAXİLDƏKİ OLAYLARIN XARİCDƏKİ “ƏKS SƏDASI”
11.07.1999 CƏNUB OLAYLARI
11.07.1999 MÜXALİF CİNAHLARIN İÇ ÜZÜ
İyul 1999 İRANDAKI SON OLAYLARA BİR BAXIŞ
12.07.1999 GÜLÜNC VƏ ZİDDİYYƏTLİ OYUNLAR
12.07.1999 UYDURMA “TƏLƏBƏ RƏHBƏRİ” TUTULDU!
12.07.1999 TƏBRİZDƏ FÖVQƏLADƏ VƏZİYYƏT
13-14-15 iyul 1999 SİYASİ OYUNLARIN DAVAMI
16.07.1999 MİTİNQLƏR LENTƏ ÇƏKİLİR
17.07.1999 SUPER DÖVLƏTLƏRİN MÜNASİBƏTİ
17.07.1999 XARİCDƏKİ MÜXALİFLƏRİN MÜNASİBƏTİ
18.07.1999 TÜRKİYƏ İRANI BOMBALAYIB ?!
18.07.1999 TƏLƏBƏLƏRİN BƏYANATI
18.07.1999 4 NƏFƏR HƏBS OLUNDU !
18.07.1999 İRANDA FÖVQƏLADƏ VƏZİYYƏT
18.07.1999 TƏBRİZ DALĞALANIR
18.07.1999 ETTELAATIN BƏYANATI
18.07.1999 İRAN RABİTƏ NAZİRLİYİNİN BİLDİRİŞİ
19.07.1999 CƏNUBİ AZƏRBAYCANIN SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR
19.07.1999 TƏBRİZ UNİVERSİTETİNDƏ VƏZİYYƏT
19.07.1999 TƏBRİZDƏ DURUM
19.07.1999 TÜRKİYƏ-İRAN MÜNASİBƏTLƏRİ
19.07.1999 İRAN TÜRKİYƏNİ HƏDƏLƏYİR
20.07.1999 SEPAHE-PASDARAN XATƏMİNİ TUŞLAYIB
20.07.1999 İRAN TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNİN BƏYANATI
21.07.1999 MƏNUÇEHR MƏHƏMMƏDİNİN ETİRAFLARI
21.07.1999 RUSİYA DÖVLƏTİNİN İRANDA BAŞ VERMİŞ SON HADİSƏLƏRƏ MÜNASİBƏTİ
22.07.1999 İRANDA BAŞ VERMİŞ SON ETİRAZ AKSİYALARINA ABŞ-in MÜNASİBƏTİ
22.07.1999 ƏRDƏBİL OLAYLARI
22.07.1999 «SEÇİLMİŞ TƏLƏBƏ ŞURASININ» MƏLUMATI
22.07.1999 HƏBS EDİLƏNLƏRİN 750 NƏFƏRİ AZADLIĞA BURAXILDIMI?
22.07.1999 TEHRANDA PİKET
22.07.1999 RZA XATƏMİNİN MÜSAHİBƏSİ
22.07.1999 İRAN-İSRAİL: GİZLİ AL-VER
22.07.1999 JURNALİST MƏSULİYYƏTƏ CƏLB OLUNUR
22.07.1999 MİLLİ HƏRƏKATİN REJİM TƏRƏFİNDƏN LƏKƏLƏNMƏSİ
22.07.1999 İRAN YAZIÇILARI MÜKAFATLANDIRILIR
23.07.1999 TƏLƏBƏLƏR MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASINA MÜRACİƏT EDİR
23.07.1999 CAMAH-ÇILAR HƏBS OLUNDU
23.07.1999 MƏNUÇEHR MƏHƏMMƏDİN İÇ ÜZÜ
23.07.1999 İSRAİLİN BMT-yə MÜRACİƏTİ
23.07.1999 MOLLA REJİMİNDƏ YENİ TƏYİNAT
23.07.1999 BİGDELİNİN MÜSAHİBƏSİ
23.07.1999 «NYU-YORK TAYMS»-ın TƏHLİLİ
24.07.1999 İRAN DÖVLƏT TELEVİZİYASINDA ETİRAF NÜMAYİŞLƏRİ DAVAM EDİR
24.07.1999 TÜRKİYƏNİN TEHRANDAKI DİPLOMATINI YATMAĞA QOYMADILAR!
24.07.1999 YƏHYA RƏHİM SƏFƏVİNİN MÜSAHİBƏSİ
24.07.1999 ƏLİƏKBƏR VİLAYƏTİNİN TƏLƏBƏ HƏRƏKATINA MÜNASİBƏTİ
24.07.1999 RƏFSƏNCANİ ECEVİTİ HƏDƏLƏYİR
25.07.1999 «SALAM» QƏZETİNİN MƏHKƏMƏSİ
25.07.1999 İRAN CASUSLARI HƏBS EDİLDİ
03.08.1999 TEHRANDA 3 GÜN MÜDDƏTİNƏ MANEVR KEÇİRİLƏCƏK
05.08.1999 MAHİR CAVADOVUN HƏRBİ QƏRARGAHI FƏALLAŞIR
05.08.1999 MİLLƏTÇİLƏRİ CƏZALANDIRMAQ ÜÇÜN YENİ QANUN
05.08.1999 İRAN TÜRKİYƏDƏN ÇƏKİNİR
05.08.1999 RƏSMİ TEHRAN ETİRAF EDİR
05.08.1999 DEPUTATLAR TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRİNİ İNTİQAD EDİRLƏR
07.08.1999 MƏŞRUTƏ HƏRƏKATINDAN 93 İL KEÇDİ
07.08.1999 AMERİKA İRAN MÜXALİFLƏRİNİ DƏSTƏKLƏDİ
07.08.1999 TEHRAN RƏSMİLƏRİ ƏSƏBİLƏŞİB
10.08.1999 CAMAH Təşkilat Komitəsinin BƏYANATI
12.08.1999 «TƏBRİZ DEPUTATLARI QEYRƏT ATINA MİNİB»
15.08.1999 İNQİLABÇILARIN ƏL-AYAĞINI KƏSƏCƏKLƏR» !!
15.08.1999 TƏBRİZDƏ FACİƏ
01.09.1999 PİRUZ DİLƏNÇİYƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏTƏNDAŞILIĞI VERİLDİ
11.09.1999 TƏBRİZDƏ MÜHAFİZƏ QÜVVƏLƏRİ İLƏ DUSTAQLARIN VALİDEYNLƏRİ TOQQUŞUB
14.09.1999 XATƏMİYƏ MÜRACİƏT
17.09.1999 BEYNƏLXALQ ƏFV TƏŞKİLATININ BƏYANATI
17.09.1999 TƏBRİZLİ TƏLƏBƏLƏR UZUN MÜDDƏTLİ HƏBSƏ MƏHKUM OLUNDULAR
27.09.1999 TƏBRİZ TƏLƏBƏLƏRİ YENİDƏN SİLAH QARŞISINDA
1999 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏTBUAT VƏ İNFORMASİYA NAZİRİ SİRUS TƏBRİZLİ CƏNABLARINA MÜRACİƏT
29.09.1999 MAHİR CAVADOVUN TƏŞKİLATİ QEYDİYYATA ALINIB!
01.10.1999 CƏNUBİ AZƏRBAYCANLILI YAZIÇILAR VƏ TƏLƏBƏLƏRİN BƏYANATI
02.10.1999 PİRUZ DİLƏNÇİ DOKTOR ÇEHREQANİNİ TƏBRİK ETDİ !
02.10.1999 TEHRAN TEL-ƏVİVLƏ ƏLAQƏYƏ CAN ATIR
02.10.1999 TEHRAN RƏSMİLƏRİ FRANSAYA SƏFƏR EDƏCƏK
04.10.1999 TƏBRİZİN TARİXİ ABİDƏLƏRİNİ DAĞIDIRLAR
07.10.1999 MAHİR CAVADOV ƏLƏMDARDADIR
14.10.1999 DOKTOR ÇEHREQANİDƏN İLTİZAM ALINDI
15.10.1999 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ PROKURORU ELDAR HƏSƏNOV CƏNABLARINA, DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ RAMİL USUBOV CƏNABLARINA və MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRİ NAMQ ABBASOV CƏNABLARINA MÜRACİƏT
19.10.1999 İRAN TƏLƏBƏLƏRİNİN MÜŞTƏRƏK BƏYANATI
21.10.1999 DOKTOR ÇEHREQANİ Ə.ELÇİBƏYLƏ DANIŞMADIĞINI DEYİR!
22.10.1999 DOKTOR ÇEHREQANİNİN YAXIN ADAMLARI HƏBS EDİLDİ
26.10.1999 TƏBRİZLİ TƏLƏBƏLƏRİN MÜHAKİMƏSİ BAŞLANDI
12.11.1999 DOKTOR ÇEHREQANİ İRAN MƏCLİSİ SEÇKİLƏRİNDƏ İŞTİRAK EDƏCƏK
15.11.1999 TƏBRİZLİ TƏLƏBƏLƏR UZUNMÜDDƏTLİ HƏBSƏ MƏHKUM OLDULAR
16.11.1999 İSTANBUL ZİRVƏ TOPLANTISINA AÇIQ MƏKTUB !
25.11.1999 BƏYANAT
26.11.1999 DOKTOR ÇEHREQANİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİNDƏN GİLEYLƏNDİ
01.12.1999 TƏBRİZDƏ İMZA TOPLAMA KAMPANİYASI BAŞLANDI !
08.12.1999 B Ə Y A N A T
13.12.1999 CƏNUBLULAR KANADA VƏ TÜRKİYƏDƏ PİKET KEÇİRDİLƏR
13.12.1999 İRAN MƏCLİSİ SEÇKİLƏRİNDƏ İŞTİRAK EDƏN NAMZƏDLƏRİN QEYDİYATA ALINMASI BAŞLANDI
13.12.1999 AZƏRBAYCANLILAR FARSLARI MƏHKƏMƏYƏ VERDİLƏR!
17.12.1999 TEHRANDA DAR AĞACLARI BƏRPA EDİLİR!
17.12.1999 QAPADILMIŞ QƏZETLƏRİN SİYAHISINA «ARYA» DA ƏLAVƏ EDİLDİ!
18.12.1999 DOKTOR ÇEHREQANİ HƏBS EDİLDİ
18.12.1999 BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BAŞ KATİBİ KOFİ ANNAN CƏNABLARINA və BEYNƏLXALQ ƏFV MƏNTƏQƏSİNİN İRAN VƏ AZƏRBAYÇAN ÜZRƏ XÜSUSİ SEKRATARINA
20.12.1999 DOKTOR ÇEHREQANİ EVİNƏ QAYITDI
21.12.1999 21 DEKABR 1999-cu il TARİXDƏ İRANIN BAKIDAKI CASUSXANASI (SƏFİRLİYİ) QARŞISINDA KEÇİRİLƏN PİKETİN Q Ə TNAMƏSİ
07.01.2000 PİRUZ DİLƏNÇİ AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞDÜ
07.01.2000 TƏBRİZƏ XÜSUSİ QUVARDİYA YERİDİLDİ
07.01.2000 ACLIQ AKSİYASI DAVAM EDİR
08.01.2000 TƏBRİZDƏ QANLI MİTİNQLƏR BAŞLANDI
10.01.2000 CƏNUBİ AZƏRBAYCAN MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATI PREZİDENT APARATININ MÜNASİBƏTİ İLƏ ƏLAQƏDAR BƏYANAT QƏBUL ETMİŞDİR
10.01.2000 «İRANIN ŞƏRƏFSİZ SƏFİRİ AZƏRBAYCANIN AND İÇMİŞ DÜŞMƏNİDİR»!
11.01.2000 TƏBRİZDƏ 13 YAŞLI AZƏRBAYCAN BALASINI ÖLDÜRDÜLƏR
12.01.2000 «MƏNİ ÖLDÜRMƏK İSTƏYİRLƏR!»
12.01.2000 MƏHBUSLARIN BİR İDDƏSİ AZADLIĞA BURAXILDI
13.01.2000 TƏBRİZDƏ AĞIR İŞGƏNCƏ EDİLƏN SOYDAŞLARIMIZ
13.01.2000 QƏRBİ AZƏRBAYCANDAN ŞƏRQİ AZƏRBAYCANA GEDƏN YOLLARI BAĞLADILAR!
13.01.2000 «QURANA VƏ AZƏRBAYCAN BAYRAĞINA AND İÇMİŞİK»!
14.01.2000 TƏBRİZDƏN SON XƏBƏRLƏR
14.01.2000 TEHRAN UNİVERSİTETİNİN TƏLƏBƏLƏRİ ÇEHREQANİNİN MÜDAFİƏSİNƏ QALXIB
15.01.2000 PİRUZ DİLƏNÇİNİN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİƏ VERDİYİ AÇIQLAMA
17.01.2000 BEYNƏLXALQ ƏFV TƏŞKİLATI TƏBRİZƏ KOMİSSİYA GÖNDƏRƏCƏK
17.01.2000 CAP-ın SIRALARI TƏMİZLƏNİR
18.01.2000 CAMAH-ın DA SIRALARI TƏMİZLƏNDİ
18.01.2000 FARS ŞOVİNİZMİ ÇEHREQANİNİ ƏDALƏTSZ MƏHKƏMƏYƏ ÇAĞIRIB!
19.01.2000 ÇEHREQANİYƏ QARŞI İTTİHAMLAR
21.01.2000 TƏBRİZ HƏBSXANASINDA ACLIQ AKSİYASI
21.01.2000 DOKTOR ÇEHREQANİYƏ QARŞI KAMPANİYA
24.01.2000 TƏBRİZLİ MƏHBUSLARIN ACLIQ AKSİYASI DAVAM EDİR
24.01.2000 ƏRDƏBİLDƏ QARŞIDURMA
09.02.2000 BAKI POLİSİ CƏNUBLULARA TƏZYİQ GÖSTƏRİR
09.02.2000 PİRUZ DİLƏNÇİYƏ EVDƏN ÇIXMAQ QADAĞAN OLUNDU!
14.02.2000 CAMAH SEÇKİLƏRİ BAYKOT ETDİ
14.02.2000 CAP-ın SƏNƏDLƏRİ OĞURLANIB !
15.02.2000 DOKTOR ÇEHREQANİNİN İŞİNƏ YENİDƏN BAXILACAQ
06.03.2000 ÇEHREQANİYƏ QARŞI TƏXRİBAT
07.03.2000 ÇEHREQANİ ACLIQ AKSİYASINA BAŞLADI
13.03.2000 TƏBRİZDƏ HƏBSLƏR DAVAM EDİR
22.03.2000 ÇEHREQANİ ACLIĞI DAYANDIRDI
10.04.2000 PİRUZ DİLƏNÇİ AMERİKA RƏSMİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDÜ
19.04.2000 PİRUZ DİLƏNÇİ AMİNİSTİYADAN İMTİNA ETDİ!
21.04.2000 «AZƏRBAYCAN İRAN SEPARATÇILARINI TƏHVİL VERƏCƏK» !
23.04.2000 «YENİ AZƏRBAYCAN» QƏZETİNİN SUALLARINA PİRUZ DİLƏNÇİNİN CAVABLARI
24.04.2000 PİRUZ DİLƏNÇİDƏN İLTİZAM ALINDI
03.05.2000 DOKTOR ÇÖHRƏQANLI SABAH AZADLIĞA BURAXILA BİLƏR
08.05.2000 VİLAYƏT QULİYEV TƏBRİZİ AYAĞA QALDIRB !
10.05.2000 «ÇÖHRƏQANLINI ÖLDÜRMƏK İSTƏYİRLƏR»
10.05.2000 CAMAH PİKET KEÇİRƏCƏK
12.05.2000 MƏŞHUR TÜRK YAZIÇI VƏ JURNALİSTİ UĞUR MUMÇU İRAN ETTELAATININ TAPŞIRIĞI İLƏ QƏTLƏ YETİRİLİB
13.05.2000 CAMAH-ın PİKETİ TƏXİRƏ SALINDI
15.05.2000 İRAN REGİONDA SABİTLİYİ POZMAQ İSTƏYİR
17.05.2000 PİRUZ DİLƏNÇİ MƏHKƏMƏYƏ ÇAĞIRILDI
20.05.2000 İRAN TÜRKİYƏYƏ XƏBƏRDARLIQ ETDİ
22.05.2000 PİRUZ DİLƏNÇİNİN MÜHAKİMƏSİ BİTDİ
25.05.2000 İRANDA TƏLƏBƏ HƏRƏKATI YENİDƏN DALĞALANIR
25.05.2000 «İRAN BAKI-CEYHANI TANIMAYACAQ» ?!
29.05.2000 İRAN SƏFİRLİYİ İCTİMAİYYƏTİ ALDADIR! ÇÖHRƏQANLI AZADLIĞA BURAXILMAYIB...
10.06.2000 İRAN RƏHBƏRİ XAMƏNEYİ AZƏRBAYCANI HƏDƏLƏDİ!
08.07.2000 CAMAH-ın NÖVBƏTİ QURULTAYI KEÇİRİLDİ
24.07.2000 DOKTOR ÇÖHRƏQANLININ HƏYATI TƏHLÜKƏ QARŞISINDADIR
27.07.2000 XUDAFƏRİNDƏ İRAN-ERƏMƏNİSTA BAZARI AÇILIR!
28.07.2000 DOKTOR ÇÖHRƏQANLI AZADLIĞA BURAXILDI
31.07.2000 DOKTOR ÇÖHRƏQANINI ÖLDÜRMƏK İSTƏYİRLƏR
03.08.2000 CAMAH-a QARŞI TƏXRİBAT
07.08.2000 CAMAH FUNKSİONERLƏRİ ABŞ DİPLOMATLARI İLƏ GÖRÜŞDÜLƏR
10.08.2000 İRAN RƏHBƏRİ XAMƏNEYİ AZƏRBAYCANI HƏDƏLƏDİ!
10.08.2000 DOKTOR ÇÖHRƏQANLININ ÇƏKİSİ 66 kq. DÜŞÜB!
19.08.2000 YEDDİ AYDAN SONRA DOKTOR ÇÖHRƏQANLI SÜKUTU POZDU!
2001 TƏBRİZDƏ NƏŞR OLUNAN "NEDAYE AZƏRABADEQAN" QƏZETİNDƏN (No:49/3/32 ) EYNİ İLƏ TƏRCÜMƏ EDİLMİŞDİR:
07.04.2001 «Bizim Əsr» qəzetindən: ÇEHREQANİ İRAN PREZİDENTİ OLMAQ İSTƏYİR !?
16.05.2001 PİRUZ DİLƏNÇİNİN YUBLEYİ KEÇİRİLDİ
22.08.2001 PİRUZ DİLƏNÇİNİN EVİNƏ SİLAHLI BASQIN ETDİLƏR
18.10.2001 B Ə Y A N A T
05.01.2002 Bizim ƏSR qəzeti: "Çehrəqani Sepahi Pasdaranın rəhbərlərindən idi"
02.01.2002 CƏNUBİ AZƏRBAYCAN PARLAMENTİNİN BƏYANATI
21.01.2002 21 yanvar 2002-ci il tarixdə Mahmudəli Çehreqaninin CAMAH-dan çıxarılması barədə qəbul olunmuş qərar
Fevral 2002 CAMAH-ın KEÇMİŞ LİDERİ MAHMUDƏLİ ÇEHREQANİ ONUN MÜAVİNİ BABƏK AZƏROĞLUNUN GÖZÜ İLƏ
05.02.2002 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bakıdakı Nümayəndəliyinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Türkiyə Cümhuriyyətinin, Almaniya Federativ Respublikasının, İsrail Respublikasının, Böyük Britaniya Krallığının, Norveç Krallığının, Fransa Respublikasının, İtaliya Respublikasının, Yaponiya Krallığının və İraq Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səlahiyyətli səfirlərinə MÜRACİƏT
19.04.2002 «ŞƏMSE TƏBRİZ» QƏZETİ QAPADILDI
İyun 2002 CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN SOYDAŞLARIMIZA MÜRACİƏT
04.07.2002 CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA KÜTLƏVİ HƏBSLƏR BAŞLANDI
05.07.2002 XALQIMIZ ÖZ İRADƏSİNİ GÖSTƏRDİ !
09.07.2002 SİYASİ ŞURANIN İCLASI KEÇİRİLDİ
27.08.2002 DAK-ın qurultayı ilə bağlı BƏYANAT
2002 DÜNYA AZƏRBAYCANLILARI KONQRESİNİN 6-cı QURULTAYININ KEÇİRİLMƏSİ MÜNASIBƏTİ İLƏ CAMAH-ın TƏBRİKİ
10.12.2002 PİRUZ DİLƏNÇİ HƏBS EDİLDİ
04.01.2003 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hörmətli Heydər Əliyev cənablarına, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru hörmətli Zakir Qaralov cənablarına, Milli Təhlukəsizlik Naziri hörmətli Namiq Abbasov cənablarına, Daxili İşlər Naziri hörmətli Ramil Usubov cənablarına MÜRACİƏT
18.01.2003 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ MÖHTƏRƏM HEYDƏR ƏLİYEV CƏNABLARINA!
Yanvar 2003 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HÖRMƏTLİ HEYDƏR ƏLİYEV CƏNABLARINA, BAŞ PROKURORU HÖRMƏTLİ ZAKİR QARALOV CƏNABLARINA, MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRİ HÖRMƏTLİ NAMİQ ABBASOV CƏNABLARINA və DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ HÖRMƏTLİ RAMİL USUBOV CƏNABLARINA MÜRACİƏT
24.02.2003 İRAN AZƏRBAYCAN SƏRHƏDLƏRİNDƏKİ HƏRBİ MÖVQELƏRİNİ MÖHKƏMLƏNDİRİR
10.03.2003 CƏNUBİ AZƏRBAYCAN TƏLƏBƏLƏRİNİN BƏYANATI
11.03.2003 PİRUZ DİLƏNÇİ BARƏDƏ AMNİSTİYA AKTI ÇIXARILDI
27.4.2003 CAMAH-ın Təbriz bürolarından biri məmurların hücumuna məruz qaldı
21.06.2003 İRAN AZƏRBAYCAN SƏRHƏDLƏRİNDƏKİ YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİ BOŞALDIR
04.07.2003 Piruz Dilənçinin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin Prezident və MTN-ə müraciəti
2003 GÜNEY AZƏRBAYCAN ZİYALILARI AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ MÜRACİƏT ETDİLƏR
2003 Azərbaycan Siyasi Məhbusları Müdafiə komitəsinin Babək Qalasına yürüş mərasimi ilə bağlı bəyanatı
03.09.2003 CAMAH-ın Türkiyə Cumhuriyyəti üzrə yeni təmsilçisi təyin edildi
15.10.2003 Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı Siyasi Şurasının rəhbəri Piruz Dilənçinin Azərbaycan xalqına müraciəti
13.12.2003 AZƏRBAYCAN ƏSRİMİZİN ƏN BÖYÜK SİYASİ XADİMİNİ İTİRDİ
18.01.2004 "Azərbaycan TV" ilk yayımına başladı
01.04.2004 İnsafəli Hidayətə AZADLIQ!
10.04.2004 Qarabağ Azadlıq Təşkilatının çağırışı
Fev. 2004 اينصافعلی هيدايته آزادليق
2004 دستگيری فعالان حرکت ملی آذربايجان
2004 ادامه بازداشت وسيع آذربايجانيها در تهران
2004 آخرين اخبار رسيده در رابطه با زندانيان سياسی آذربايجان
2004 مهندس نعيمی آزاد شد
2004 سايت آسمک هک شد
28.05.2004 CAMAH-da KÖKLÜ DƏYİŞİKLİKLƏR
06.06.2004 CAMAH Nümayəndə heyəti Kürdüstan liderləri ilə görüşdü
18.06.2004 CAMAH MÜSTƏQİL QƏZETİNİN NƏŞRİNƏ BAŞLADI
25.07.2004 بیانيه جمعی از فعالان حرکت ملی آذربایجان در ارتباط با سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری ایران به تبریز
(۲۵/۵/۸۳) حكم قطعی دستگير شدگان مراسم ۲۱ آذر سال ۱۳۸۱ شبستر صادر شد
(۳۰/۵/۸۳) جلسه دادگاه عباس لسانی برگزار شد
(۲/۶/۱۳۸۳) مهدی محمدپور مجدداً بازداشت شد
(۲۵/۸/۲۰۰۴) از کمال نويدی خبری نيست
(۲۵/۸/۲۰۰۴) زندانيان تبريز منتظر «تشريف فرمايی» قاضی وظيفه شناس هستند
(۲۲/۸/۲۰۰۴) بيست و ششم آگوست دوازدهمین سالگرد شهادت بهرام آزاد فر گرامی باد
(۱۳۸۳/۶/۱۱) صعود متحصنين مسجد سرچشمه اردبيل به ارتفاعات سبلان
(۱۳۸۳/۶/۲۳) اکبر آزاد، آزاد شد
(۲۰۰۴/۹/۲۱) کشتار درآذربایجان جنوبی
(۲۰۰۴/۹/۲۹) کشتار مجدد درآذربایجان جنوبی
۲۰۰۴سپتامبر دو نشریه جدید به زبان ترکی آذربایجانی
۱۳۸۳/۷/۲۶ طيف «شمس تبريز» خواستار آزادی دستگير شدگان اخير شد
۱۳۸۳ مراجعه فعالين سياسی و فرهنگی آذربايجان جنوبی به کوفی عنان
Noy 2004 Bir məktubun izi ilə...
Dek 2004 MƏMMƏD ARAZ dünyasını dəyişdi
06.12.2004 "Bu gözəllik sənə də qalmaz"...
۱۰/۸/۱۳۸۳ ميزگرد «قوميت چالش يا فرصت»
۲۰/۹/۱۳۸۳ از سخنرانی سيد محمد خاتمی در دانشگاه تهران ۱۶ آذر ۱۳۸۳
11.12.2004 Vaşinqtonda 21 Azər hərəkatının ildönümü
01.01.2005 Milli Həmrəylik günümüz Vaşinqtonda qeyd olundu
۱۳۸۳ به حکم سنگسار يک زن اعتراض کنيد!
۲۰۰۵ حکم دادگاه انقلاب در خصوص رسيدگی به پرونده سعيد نعيمى و على اصغر ذوالقدر
10.2.2005 Çağırış
Fev 2005 دليل واقعی حبس پيروز ديلنچی در باکو و اخراج وی از جمهوری آذربايجان افشا شد
Fev 2005 اطلاعیه
25.2.2005 ماتم در آذربایجان جنوبی
اسفند ۱۳۸۳ اجلاس کمیته ی ملل تحت ستم ملی در ایران نقطه عطفی در مبارزات ملی ملتهای ساکن ایران

Axtarış

Daha ətraflı axtarış üçün buradan >>

Qrupumuz
Vahid Azərbaycan qrupu
CAMAH-ın şəhidi
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk şəhidi
Əlaqə
Təşkilatın və saytın məsulları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təbriz
Tebrizin hava durumu

  Açılış səhifəsi et Seçilmişlərə əlavə et Əlaqə Saytda axtarış Powered by: Analytical Information Center of SANLM    The use of images and content on this website is completely free 2002 - 2018